Regulamin Wypożyczeń

Regulamin wypożyczalni Kostiumów Teatralnych- Magiczy Kufer
Regulamin zawiera istotne informacje dotyczące zasad wypożyczeń kostiumów

 1. Kostiumy wypożyczane są osobą pełnoletnim, osoby poniżej 18 roku życia mogą wypożyczyć kostium tylko w obecności opiekuna prawnego.
 2. Do wypożyczenia kostiumu niezbędny jest:
  a.) dowód:osobisty – dokument potwierdzający adres zameldowania lub
  b.) bez takiego dokumentu po zostawieniu danych kontaktowych (telefon komórkowy, adres e-mail i adres zamieszkania). Wypożyczenie bez dokumentu potwierdzającego adres odbywa się po uiszczeniu kaucji zwrotnej.
 3. Wypożyczalnia nie gromadzi danych osobowych. Karty zawierające dane osobowe są oddawane przy zwrocie kostiumu.
 4. Przy wypożyczaniu części kostiumów należy zostawić w wypożyczalni kaucję, która jest w całości zwracana, kiedy klient zwraca kostium w stanie niepogorszonym.
 5. Rezerwacji kostiumów można dokonać:
  a.) przez telefon pod numerem: (+48) 696 699 941
  b.) przy wyborze kostiumy w siedzibie wypożyczalni
 6. Nie dokonujemy rezerwacji drogą elektroniczną (e-mail, SMS).
 7. Przed dokonaniem rezerwacji należy upewnić się czy dany strój jest dostępny w tym momencie lub w danym terminie.
 8. Przy rezerwacji należy upewnić się czy data pokrywa się z planowanym terminem wydarzenia, na które potrzebny jest kostium oraz w kwestii samego stroju czy ma właściwy rozmiar i dopasowany jest do wzrostu. Przy rezerwacjach długoterminowych należy potwierdzić jej dokonanie (telefonicznie lub mailowo) najpóźniej na tydzień przed odbiorem kostiumu.
 9. Cena za wypożyczenie naszych strojów obejmuje czas do trzech dni – to oznacza, że można odebrać kostium na dzień przed planowaną imprezą i oddać dzień po imprezie (do godziny 18:00) bez dodatkowych dopłat.
 10. Część kostiumów można zobaczyć pod adresem www.magicznykurfer.pl lub w siedzibie wypożyczalni przy ulicy Cieszyńskiej 6 w Warszawie.
 11. Nie dokonujemy rezerwacji drogą elektroniczną (e-mail, SMS).
 12. By uzyskać rabat dołącz do Programu Zadowolonego Klienta – kartę rabatową otrzymasz już przy pierwszym wypożyczeniu.
 13. Jeśli organizujesz większą imprezę realizujemy zamówienia zbiorowe, a rabat ustalany jest indywidualnie.
 14. Do realizacji zamówień zbiorowych niezbędne jest uzupełnienie Podania zawierające informacje o jednostce dokonującej rezerwacji, w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury, dniu odbioru kostiumów oraz dniu w którym odbywa się wydarzenie, ilości, rozmiarach i rodzaju kostiumów. Jeśli firma, bądź placówka edukacyjna wyraża chęć dokonania zamówień zbiorowych zobowiązana jest do dostarczenia podpisanego przez kierownika jednostki Podania. W przypadku jego braku kostiumy nie zostaną wydane.
 15. Kostium należy zwrócić w czasie, który został zapisany na karcie zwrotnej (karcie Klienta).
 16. Jeśli potrzebujesz kostiumu na dłużej, poinformuj naszych pracowników, o tym, że chcesz przedłużyć wypożyczenie.
 17. Pamiętaj, że za zwrot kostiumu po terminie, określonym w karcie zwrotnej, osoba wypożyczająca zobowiązana jest dokonać dodatkowej dopłaty w postaci opłaty za kolejną dobę (lub jeśli opóźnienie jest większe za cały czas opóźnienia) wypożyczenia. Wysokość dopłaty zależy od dni opóźnienia oraz rodzaju wypożyczonego kostiumu.
 18. Wypożyczający klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za kostiumy, w czasie ich wypożyczenia i zobowiązuje się zwrócić kostiumy w takim stanie, w jakim były mu one wydawane przez pracowników Magicznego Kufra w dniu wypożyczenia.
 19. W przypadku zniszczenia, zgubienia kostiumu i/lub jego elementów klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu nowego kostiumu, jego elementów lub rekwizytów.
 20. Zabrania się prania, prasowania i przerabiania kostiumów.
 21. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie koszt prania pokrywa klient (30 zł – 100 zł – ustalane na w dniu zwrotu kostiumu).
 22. Możliwe jest wypożyczenie samych rekwizytów lub pojedynczych elementów kostiumu dopiero po uiszczeniu kaucji. Wysokość kaucji jest ustalana każdorazowo przed wypożyczeniem w oparciu rodzaj i ilość akcesoriów.
 23. Zasady dotyczące wypożyczenia kostiumów (pkt 1- 20) odnoszą się do bezpośrednio również do wypożyczenia elementów stroju lub akcesoriów.
 24. Wypożyczenie kostiumu, jego elementów oraz akcesoriów z pracowni oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami w nim określonymi.
 25. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu klientów w siedzibie Wypożyczalni Kostiumów Magiczny Kufer w Warszawie przy ul. Cieszyńskiej 6 oraz na naszej stronie internetowej www.MagicznyKufer.pl

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do https://magicznykufer.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.